DYDAKTYKA

Regulamin zajęć z neonatologii

Zajęcia trwają 5 dni w godzinach 8:30-12:00. 

Każdy student zobowiązany jest odbyć dodatkowy dyżur popołudniowy (4 godziny lekcyjne).

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

W poniedziałek przed zajęciami studenci powinni zgłosić się w szatni szpitala w celu odebrania stroju do ćwiczeń i przebrani stawić się przed salą seminaryjną Katedry Neonatologii o godzinie 8:30. Należy przynieść obuwie szpitalne i stetoskop.

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach i zaliczenia pisemnego testu kończącego zajęcia w piątek.

Koordynator zajęć – prof. dr hab. med. Marta Szymankiewicz - Bręborowicz, dr med. Monika Sierzputowska-Pieczara

 

Spis zagadnień obowiązujących do zaliczenia z neonatologii:

 1. Fizjologia okresu płodowego oraz mechanizmów adaptacji do życia pozamacicznego (krążenie płodowe, termoregulacja)
 2. Badania przesiewowe i szczepienia w okresie noworodkowym
 3. Żółtaczki noworodkowe: różnicowanie, leczenie
 4. Wcześniactwo, hipotrofia wewnątrzmaciczna, określenie wieku ciążowego
 5. Zakażenia wewnątrzmaciczne bakteryjne i wirusowe
 6. Choroby typowe dla noworodków urodzonych przedwcześnie: zespół zaburzeń oddychania, martwicze zapalenie jelit, krwawienia dokomorowe, dysplazja oskrzelowo-płucna, retinopatia wcześniaków
 7. Noworodek matki chorej na cukrzycę
 8. Zaburzenia oddychania: diagnostyka różnicowa, postępowanie
 9. Żywienie noworodków, karmienie piersią, żywienie parenteralne
 10. Resuscytacja noworodka
 11. Wady wrodzone oraz zespoły genetycznie uwarunkowane
 12. Organizacja trójstopniowej opieki perinatalnej

Podręczniki zalecane dla studentów IV roku:

 1. „Podstawy neonatologii” J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
 2. „Neonatologia” J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
 3. „Neonatologia” J. Szczapa
 4. „Neonatologia” M. Łozińska, I. Twarowska
 5. „Zarys pediatrii” M. Walczak
 6. „Neonatologia” I. Gomella
 7. „Pediatria” B. Górnicki, B. Dębiec, J. Baszczyński
Prezentacje do pobrania:
 1. Birth Trauma - Smeeta Sardesai 
 2. CMV-1-2
 3. HyperbilirubinemiaMSN 621
 4. Infant of Mother with Chorio
 5. Merritt Airleaks
 6. Merritt RDS Stock Lecture
 7. Neonatal Hypoglycemia and an Overview of Glucose Homeostasis, Infant of Diabetic Mothers - Dr_ Allen Merritt
 8. New Hypoglycmemia 1
 9. Parvo-2
 10. Patel, Rita - Neonatal Skin Lecture
 11. Toxo & Rubella-2
 12. Transition to Extra uterine Life-1
 13. The Sacred Hour - Raylene Phillips